Botsende belangen: zijn zzp’ers nou marktverziekers of marktvernieuwers?

Het onderzoek is afgerond, lees de artikelen op The Post Online en het e-book.

zzp

Zelfstandigen zonder personeel: tot voor kort golden zij als marktvernieuwers die voor werkend Nederland de gevolgen van de crisis opvingen. Maar nu krijgen zij steeds vaker te horen dat zij de sociale zekerheid uithollen en de schatkist te weinig geld opleveren.

Die verandering ligt ook ten grondslag aan het onderzoek van het kabinet naar de gevolgen van de opkomst van de zzp’er. Onder verwijzing naar de houdbaarheid van het sociale stelsel en van de overheidsfinanciën worden ingrijpende maatregelen overwogen, zoals het afschaffen van de zelfstandigenaftrek.

Welke belangen beïnvloeden het beleid, en welke gevolgen heeft dat voor zzp’ers?
Ministeries, vakbonden, werkgevers, het UWV en andere instituten met diepe wortels in de verzorgingsstaat hebben uitgesproken standpunten over zzp’ers. Hoe hebben die zich ontwikkeld en hoe is dat te verklaren? Wat betekent dat voor het beleid, en wat merken zzp’ers daarvan? Onder leiding van zzp-expert Pierre Spaninks slaan acht freelance onderzoeksjournalisten de handen ineen om die vragen te beantwoorden.

Steun dit project en verschaf uzelf een stevige basis voor het maatschappelijk debat dat dit jaar over de zzp’er zal losbarsten. Het project gaat van start als de doelstelling van 5.000 euro is bereikt. De afzonderlijke artikelen verschijnen eind maart op ThePostOnline en worden gebundeld in een e-book. Als donateur krijgt u dat natuurlijk cadeau.

Ontmoet uw journalisten
Dit onafhankelijke journalistieke onderzoek wordt uitgevoerd door een team van ervaren freelancers: Geert Jan Hahn, Gepko Hahn, Gyurka Jansen, Jolanda Breur, Nick Kivits en Simon Trommel, met als hoofdredacteur Pierre Spaninks.
Het geheel wordt ondersteund door Yournalism: zij begeleiden de crowdfunding en houden u tussentijds op de hoogte.

Dit is wat u krijgt als donateur

  • een diepgravend onderzoek naar de standpunten over zzp’ers en de plannen die daaruit voortvloeien
  • een daarop gebaseerde serie artikelen op ThePostOnline
  • een e-book met alle artikelen en bevindingen
  • een Q&A sessie met Pierre Spaninks en andere leden van het team